Krachtige Vrije Vleugels & Angelluc

in Co-creatieWaar is JOUW kracht?

Doordringen tot meer lagen van jouw eigen krachtveld
flowerpower
Heb je ook het gevoel dat je geen kans hebt om jouw eigen leven vorm te geven en jouw creaties in de wereld te zetten?
Het gevoel dat alles van buiten wordt bepaald en er geen ruimte meer is voor wat jij eigenlijk wilt?
De omstandigheden geven het gevoel dat je steeds minder mag en dat alles zo onzeker is dat het geen zin heeft te proberen je leven vorm te geven zoals jij het wilt want dat wordt toch de kop ingedrukt.
Alsof alle respect voor jou, als uniek mens, is verdwenen en je geen idee meer hebt hoe je je daarbinnen neer kunt zetten anders dan proberen te overleven.

Ja het is niet makkelijk, er is echt veel afleiding en er zijn veel verstorende energieën, maar dit is de tijd om in je kracht te gaan staan hier op Aarde. In je kracht te blijven staan en te blijven gaan voor wat jij wilt neerzetten ondanks wat er in de buitenwereld aan beperkende maatregelen worden opgelegd.

Dat vraagt in deze tijd om jouw eigen krachtige focus en impuls en het aan durven gaan van alle blokkades die opkomen en dat in de weg staan.
Het in je eigen kracht gaan staan, maakt dat je kunt gaan voelen dat je grip hebt, wat het doet als je je focus anders neerzet
Om je daarbij te begeleiden bieden we deze modulaire cursus aan, waarbij we in 3 modules, elk 3 weken lang, aan het steeds steviger neerzetten van jouw krachtlevels werken. Je kunt met een enkele module meedoen of met de gehele cursus van 3 modules, om het gehele plaatje te pakken. Onderdeel daarin zijn onze schouwingen en een live Zoom sessie (van ongeveer 30 minuten) gedurende elke 3-weekse periode, Die zorgen er voor dat op diepe levels wordt opgeruimd en je krachtveld steeds sterker wordt. Waar is JOUW kracht? flower icon
Wij zorgen voor een veilige omhulling om tot meer krachtlagen van jezelf door te dringen en daarmee in de wereld te gaan staan.
Ga je mee op reis naar je krachtlevels?
Waar is je Kracht? kracht icon is een modulaire cursus van 3x 3 weken, met ertussen steeds een week rust en integratie, waar we wel beschikbaar zijn voor als er iets vastloopt. De focus is om JOUW kracht naar boven te halen, de verschillende levels van jouw krachtveld weer doen ontwaken, met elkaar in verbinding en uitlijning brengen en zorgen dat je het actief kunt gaan gebruiken.

We nemen waar dat veel mensen zichzelf remmen door oude angsten en zelf opgelegde overtuigingen vooral met betrekking tot het zich niet krachtig genoeg voelen om zichzelf en de eigen wensen neer te zetten, waardoor er stilstand plaatsvindt, een overleven, een passief consumeren ipv van een actief jouw eigen realiteit creëren.

Met deze cursus willen we je ondersteunen jouw krachtveld te upgraden en te versterken zodat je weer kunt voelen dat je wel zeker invloed kunt uitoefenen op hoe jouw leven er uitziet, ondanks wat anderen voor restricties aanbrengen.

Ik doe mee
(scrollt naar bijdrage )
kracht
Praktisch
Wat wij doen is aanwezig zijn als begeleiders en ondersteuners, waardoor jij zelf stappen kunt ondernemen. We doen dat:
- met behulp van onze schouwingen, waaronder een live Zoom sessie (van ongeveer 30 minuten) gedurende elke 3 weken, waarin op diepe levels wordt opgelost
- door een inleidend webinar elke eerste dag van een 3-weekse module om de energie/focus neer te zetten
- door je focuspunten te geven om het nog beter te integreren
- door je te inspireren door de emails
- door feedback te geven waar je staat en hoe te komen naar waar je heen wilt.
- door in de integratieweken als achterwacht aanwezig te zijn

Het fysieke raamwerk wat we gebruiken is effectief.
Nieuw daarbij is een persoonlijke live zoom sessie gedurende elke 3-weekse module, dus jij alleen met ons 2 samen (gedurende ongeveer 30 minuten). Het juiste moment daarvoor wordt tijdens de cursus bepaald en kan op bijvoorbeeld de vrije woensdag in de laatste week, maar ook in de integretatieperiode erna plaatsvinden. Daarin kunnen we jou op een hele directe manier laten ervaren wat er nodig is om in je uitlijning te blijven, in je kracht te staan, wat je doet om dat te ontwijken, etc. En daarbij lossen we natuurlijk ook blokkades op.

Opbouw van een module:
Maandag - 1e: webinar om de focus neer te zetten, 2e & 3e: schouwing
Dinsdag - integratie
Woensdag - schouwing alleen in de eerste 2 weken
Donderdag - integratiel
Vrijdag - schouwing
Zater-/Zondag - focus, herhaling, integratie & relaxtijd (ja voor betere integratie)
De laatste woensdag van ellke module is er geen schouwing om ruimte te scheppen voor de live Zoomsessies. Deze kunnen ook op andere dagen of zelfs in de vrije integratietijd na een module plaatsvinden.

Modules
Module 1 - Je innerlijke kind
Maandag 10 - vrijdag 28 januari 2022

Integratietijd zaterdag 29 januari t/m zondag 06 februari
We zijn als achterwacht aanwezig

Module 2 - Je binnenvelden
Maandag 07 - vrijdag 25 februari 2022

Integratietijd zaterdag 26 februari t/m zondag 06 maart
We zijn als achterwacht aanwezig

Module 3 - Je buitenvelden
Maandag 07 - vrijdag 25 maart 2022

Integratietijd zaterdag 26 maart t/m vrijdag 01 april
We zijn als achterwacht aanwezig

Mailing
De mail die je elke dag ontvangt, is ter inspiratie, motivatie en activatie van het proces betreffende het thema van de module en er wordt ook steeds aangegeven wat er die dag gepland staat.
Van de schouwing ontvang je een mail zodat je bewust bent wat er gaande is en er actief mee aan de slag kunt. Feedback daarop is nodig voor de de volgende schouwing.

Opnames
De opnames van de webinars komen beschikbaar, dus ook al kun je niet bij een webinar aanwezig zijn, kun je het bijvoorbeeld de volgende dag beluisteren. Dat is geen probleem voor het proces, zolang je zelf het vertrouwen kunt behouden dat het op die manier ook prima werkt (en anders is dat een mooie blokkade om op te ruimen :))

Aantal deelnemers
Doordat wij intensief 1 op 1 werken kunnen wij maar een max. aantal deelnemers mee laten doen, zodat we kunnen waarborgen dat iedereen die meedoet de juiste aandacht ontvangt.

Onze cursus is persoonlijk gericht, altijd actueel, want op jouw actuele status gericht, universeel, diepgaand, transformerend, vernieuwend en zeer Krachtig flower icon, dus als dit thema je aanspreekt, dan meld je nu aan!


waterval
Krachteloos?
De kunst is om je in je kracht te blijven staan, en vooral om te zakken in je Hart en je te verbinden met je Innerlijke Weten en je gevoel en goed te gronden, je te verbinden met de Aarde. Door de omstandigheden heb je echter de neiging om je energie op te trekken, waardoor je niet geaard bent en (energetisch) afval niet goed afgevoerd wordt. Daardoor raak je je helderheid kwijt. Samen met het geen toegang meer hebben tot je Innerlijke Weten en je gevoel, maakt dat er chaos gaat ontstaan wat zich in verschillende vormen kan uiten, zoals stress, burn-out, verwarring, etc..

Op diepere lagen zitten de blokkades die de uiteindelijke oorzaak zijn waarom je niet in je kracht wilt gaan staan in deze voor het gevoel vervreemde, onberekenbare, gevaarlijke wereld, want wie wil dat nu? Maar juist daarom ben je naar de Aarde gekomen, voor de uitdaging die nu voor je staat, misschien wat anders dan je verwachtte vanuit je perspectief van boven, maar niettemin ben je er voor gegaan, anders zou je niet hier op Aarde zijn. Dit is een unieke kans om flinke stappen in je ontwikkeling te maken!

Om te zorgen dat je weer in je kracht kunt stappen, zullen we in deze Waar is JOUW kracht? flower icon cursus de blokkades die dat verhinderen gaan opruimen. We ondersteunen je om zelf de focus van je leven weer in de hand te nemen, zodat je weer zelf durft te creëren en het gevoel hebt de macht in eigen handen te hebben. Wij hebben de laatste 2 jaar hard aan onszelf gewerkt, naast alle schouwingen voor anderen en de cursussen. De laatste maanden heel intensief en we hebben vele lagen en levels ontdekt en opgeruimd en veel inzichten verkregen, waardoor we jou ook op (nog) diepere levels kunnen ondersteunen.
Wat is er nodig om deel te nemen?
Jouw interactie
De cursus is vooral gebaseerd op de voor jou oplossingsgerichte en inzichtgevende schouwingen. Het meeste profijt heb je er van als je, wat er ook met je gebeurt, feedback blijft geven voor de volgende schouwing, dus ook over bijv weerstand die opgekomen is, wat er met je is gebeurd/veranderd door de schowing, etc..
Over waar je staat, in welk proces je zit. Door op die manier actief deel te nemen vinden de diepste helingen plaats. Afwachten en passief blijven, kan tot resultaat hebben dat we niet mogen schouwen totdat er weer feedback is. Het is dus geen passief consumeren maar actief co-creëren.
Daarnaast kan het zijn dat we je een opdracht/focus geven om de integratie te verdiepen. En in de ochtendmail staat regelmatig een focus voor de dag. Hoe meer je van die handreikingen gebruik maakt hoe dieper de cursus doorwerkt.

Techniek
Verder praktisch gezien heb je voor een webinar een computer/laptop of mobiel nodig. Een headset kan handig zijn om je af te sluiten van stoorgeluiden van buitenaf. Natuurlijk internet verbinding en een mailaccount om ochtend- & schouwingsberichten te kunnen ontvangen.

Bijdrage
Het financiële uitwisselings-bedrag is afgestemd op onze investering van tijd en energie, op onze zeer waardevolle persoonlijke aanpak en de kwaliteit van ons diepgaande werk. Je investeert in iets heel waardevols voor jezelf.

Jolanda

Jolanda Hazemeijer - Krachtige Vrije Vleugels

"Jolanda is al jaren dierentolk maar door haar eigen ontwikkeling is ze eerst met de dieren, daarna met de mens en het dier samen en nu ook met mensen alleen aan het werken.

Regelmatig geeft zij workshops waarin ze mensen begeleidt om in alle lagen heel te kunnen worden.

Jolanda is vooral goed in verbindingen leggen/zien. Haar wezen heeft als basis de hartsverbinding.

Zij doet ook huisbezoeken om ter plaatse alle lagen schoon te maken. Daarin neemt ze mens, dier, aarde, straling, alle soorten energie, enz.. mee in de heling.

Daarnaast werkt ze graag met stenen, die ze verbindt, op een nieuwe manier, met de Nieuwe Aarde energie.

Samen met Luc brengen ze diepe helingen voor mensen tot stand, vooral door hun langere begeleidingspaketten, maar ook voor dieren & natuur worden complexe blokkades opgelost.
Luc

Luc Angevaare - Angelluc

"Luc geeft persoonlijke (online) sessies aan volwassenen en op afstand voor kinderen.

De basis van zijn inzichten en ervaringen heeft hij via het interactieve werk van en met Caroline Cory, waarbij hij steeds duidelijker de kwaliteiten van zijn wezen is gaan ervaren en nog steeds verder ontdekt.

De laatste jaren is hij bezig met bewustmaking via zijn gratis woensdagavond online meditaties en meer-daagse online cursussen met aspecten als Mindquieting, Nieuwe Aarde (Grid) & Verbinding met je eigen Wezen.

Samen met Jolanda Hazemeijer begeleidt hij mensen meestal voor langere periodes, zodat ze in een nieuwe stroom kunnen komen & blijven, samen geven ze regelmatig cursussen van een tot meerdere weken en ook coachen ze bedrijven naar een gezonde infrastructuur.”

Samen hebben ze het programma "Terug naar je Roots" gegeven, waarbij deelnemers in ruim een jaar door een traject van 7 modules zijn gaan om hun verbinding met diepere levels van zichzelf wakker te maken.
Jouw bijdrage

Voor de gehele cursus van 3x 3-weekse module
€ 1449,00 (incl. 21% BTW)

Per module van 3 weken
€ 549,00 (incl. 21% BTW)

Heb je (financiële) vragen?
Wil je samen de beste oplossing vinden om mee te kunnen doen?
(Termijnbetalingen zijn altijd mogelijk)
Dan voel je vrij met ons contact op te nemen via het contactformulier verder onder.

Waar is JOUW kracht?

flower icon
3 modules
elk 3 weken lang


vanaf maaandag 10 januari 2022
met intensieve begeleiding
t/m vrijdag 01 april 2022

Bijdrage

€ 1449,00 (incl. 21% BTW)

Ik doe mee :-)


Voor termijnbetaling
neem contact
met ons op via
onderstaand formulier


Waar is JOUW kracht?

flower icon
3 modules
elk 3 weken lang


Module 1: 10 - 28 januari 2022
Module 2: 07 - 25 februari 2022
Module 3: 07 - 25 maart 2022

Bijdrage

€ 549,00 (incl. 21% BTW) per losse module

Ik doe mee :-)


Voor termijnbetaling
neem contact
met ons op via
onderstaand formulier


Gebruik dit formulier als je een vraag hebt.
Ben je op zoek naar onze langere begeleidingspakketten dan klik hier

Vul je naam in
Voeg je emailadres toe
Meld je aan met jouw betaaloptie of schrijf je bericht
Verstuur